Nadstandardní činnosti

   


  Keramika

  Hrajeme si a tvoříme z hlíny za asistence paní Jany Žilkové v termínu 1x za 14 dnů v měsíci, ve čtvrtek, ve třídě mateřské školy.


  Výuka hry na zobcovou flétnu

  Veselé pískání a seznamování s notami pod vedením pana učitele Mgr. Petra Kříže, které se koná v budově školy, v prostorách obecní knihovny za přítomnosti rodičů.


  Logopedie

  Systematická pomoc a podpora při nápravě řečových vad a při procvičování řečových dovedností pod vedením Mgr. Anny Hvězdové,               v odpoledních hodinách, v budově školy za přítomnosti rodičů.


  Lidové tanečky a tradice

  Děti se zábavnou a hravou formou naučí zpívat a tančit lidové písně a tance, budou se zajímat o lidové zvyky a tradice u nás, vždy ve středu, v herně mateřské školy, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. pod vedením učitelky mateřské školy Bc. Šárky Hvězdové.