Nadstandardní činnosti

     


    Keramika

    Hrajeme si a tvoříme z hlíny za asistence paní Jany Žilkové v termínu 1x za 14 dnů v měsíci, v úterý, ve třídě mateřské školy.


    Výuka hry na zobcovou flétnu

    Veselé pískání a seznamování s notami pod vedením pana učitele Mgr. Petra Kříže, které se koná vždy ve čtvrtek, v budově školy,                    v prostorách obecní knihovny za přítomnosti rodičů.


    Logopedie

    Systematická pomoc a podpora při nápravě řečových vad a při procvičování řečových dovedností pod vedením Mgr. Anny Hvězdové,               v odpoledních hodinách, v budově školy za přítomnosti rodičů.


    Lidové tanečky a tradice

    Děti se zábavnou a hravou formou naučí zpívat a tančit lidové písně a tance, budou se zajímat o lidové zvyky a tradice u nás, vždy v úterý, v herně mateřské školy, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. pod vedením Šárky Hvězdové, studentky VŠ, obor předškolní pedagogika.